• language

ไส้ไฟบรัส

ไส้ไฟบรัส

สำหรับ แฮม โบโลน่า
เปปเปอร์โรนี่ ซาลามื่

 

ชนิดของไส้ไฟบรัส

  • สำหรับ แฮม โบโลน่า เปปเปอร์โรนี่ ซาลามื่
  • ชนิดทั่วไป
  • ชนิด ลอกง่าย สำหรับที่ต้องหั่นเป็นชิ้นบางๆในโรงงาน
  • ชนิด เปลือกติดกับเนื้อได้ดี สำหรับไส้กรอกแห้ง

จุดเด่นของสินค้า

  • มีความเหนียวและแข็งแรง
  • ขนาดของไส้มีความสม่ำเสมอ
  • ควันสามรถซึมผ่านได้ง่าย