• language

ไส้พลาสติก

นำเข้าจาก
ประเทศรัสเซีย

ชนิดของไส้พลาสติก

  • สำหรับไส้กรอกขนาดเล็กและ แหนม 
  • สำหรับไส้กรอกขนาดใหญ่ที่ไม่รมควัน หมูยอ 
    แฮม  โบโลน่า  ไส้กรอกเลือด ตับบด ชีสแท่ง
  • สำหรับไส้กรอกขนาดใหญ่ที่รมควัน โบโลน่ารมควัน
  • พลาสติกสำหรับ vacuum อาหารที่ต้องการเก็บนาน  Amivac
  • สำหรับไส้กรอกที่ต้องใช้ความร้อนเกิน  120 C

ไส้พลาสติก (Plastic Casing) : Atlantis Pak
โดยมีส่วนผสมหลัก คือ PA (Polyamide) และ PE (Polyethylene)