• language

ไส้เคลือบเครื่องเทศ/สี

ไส้เคลือบเครื่องเทศ/สี : OCI

Spice /
Color transfer coat

 

ชนิดของ ไส้เคลือบเครื่องเทศ/สี

  • นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นไส้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
    ให้สีและเครื่องเทศติดกับผิวของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
    กระบวนการผลิต
  • สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
    เช่น แฮมต้มสุก, ไส้กรอก, ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก,
    ปลา และ processed cheese เป็นต้น