• language

กลิ่นรมควัน

กลิ่นรมควัน

เป็นกลิ่นรมควันที่สกัดจากไม้บีช (Beech Wood)
มีกลิ่นรมควัน ที่ใกล้เคียงกับกลิ่นที่ได้จากการ
รมควันโดยใช้ไม้จริง สามารถประยุกต์ใช้ได้ใน
หลายรูปแบบเพื่อให้

เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ดังนี้

PROCESS
  • การพ่นฝอย
  • การจุ่ม
  • การพรม
  • การสเปรย์
  • การเติมลงไปโดยตรงในผลิตภัณฑ์