• language

Aluminum Clips

ผลิตจาก อะลูมิเนียม 99.78 % โดยขบวนการพิเศษ
จึงมีข้อดีดังต่อไปนี้

1. ลวดรัดมีน้ำหนักที่เบาและอ่อน ทำให้เครื่องจักร
สามารถใช้งานได้ยาวนาน

2. ลวดรัดสามารถรัดได้แน่นและไม่คลายตัวออก
จึงช่วยลดการสูญเสียในการผลิต

3. เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สะอาดและ
ไม่เป็นสนิม