• language

เกี่ยวกับเรา

Why choose us

 • Company Profile
 • บริษัท บี.โอ.ที. จำกัดเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูปต่างๆนับ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2537 โดยเริ่มธุรกิจจากการเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย ไส้คอลลาเจน ภายใต้ชื่อ Nippi จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และจัดส่งไส้คอลลาเจน Nippi ให้แก่โรงงานผลิต ไส้กรอก กุนเชียง ทั่วประเทศไทย
 • ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาและจัดหาวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพดี ที่สุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงได้จัดหาสินค้านำเข้าเพิ่มเติมหลายประเภท ปัจจุบันสินค้าของบริษัทมีมากมาย ได้แก่
  เปลือกไส้กรอกประเภทต่างๆ ทั้งไส้แท้และไส้เทียม เช่น ไส้คอลลาเจน ไส้เซลลูโลส ไส้ธรรมชาติ ไส้พลาสติก ไส้ไฟบรัส
  เครื่องจักรประเภทต่างๆในการผลิตไส้กรอก เช่น เครื่องผสม เครื่องอัดไส้กรอก เครื่องบด เครื่องคลิป ลูกคลิป
  เครื่องตรวจจับโลหะ ลวดเหล็กรัด ใบมีด
  วัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ สีธรรมชาติผสมอาหาร สารให้กลิ่น เครื่องเทศ และสารยืดอายุอาหาร
 • ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เป็น โรงงานไส้กรอก และโรงงานแปรรูปอาหารต่างๆ รวมกันมากกว่า 500 ราย
  ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ
 • ด้านคุณภาพ
 • จัดหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพสม่ำเสมอ ในราคาที่เหมาะสม - ปัจจุบันบริษัทฯ เน้นการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพดี และคุณภาพสม่ำเสมอ เหมาะสมกับราคา โดยการจัดหาสินค้านำเข้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทั่วโลก
 • จัดหาสินค้าที่ได้รับมาตราฐานระดับสากล มุ่งเน้นมาตราฐานความปลอดภัยและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ทีนำเข้ามาจัดจำหน่าย เป็นอย่างยิ่ง สินค้าต่างๆทีบริษัท ฯ ได้นำเข้ามาจัดจำหน่ายจึงต้องได้รับมาตรฐานระดับสากล เช่นระบบ ISO, HACCP, GMP และได้รับมาตราฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย). ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้มาตราฐานและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อการบริโภค
 • การจัดเก็บสินค้าที่เพียงพอ และสะอาด - ในส่วนของการจัดเก็บรักษาสินค้า บริษัทฯ มีพื้นที่ในการเก็บสินค้านำเข้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยแบ่งการเก็บสินค้าเป็นสัดส่วนเพื่อให้ได้มาตราฐานตามหลักคุณค่าทางโภชนาการของสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำห้องเย็นเพื่อรองรับการจัดเก็บรักษาสินค้า เช่นไส้ธรรมชาติ โดยการควบคุมอุณหภูมิของสินค้า เพื่อคงสภาพความสด ความสมบูรณ์ของสินค้าให้ดีที่สุด
 • ด้านบริการ
 • ให้คำแนะนำลูกค้า - บริษัทฯ มีพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหาร และการแปรรูปอาหาร โดยพนักงานขายของบริษัทฯ ทุกคนพร้อมให้คำปรึกษาและ แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ลูกค้าสนใจทดลอง พร้อมเข้าไปร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และที่สำคัญเราไม่ลืมที่จะเน้นการบริการต่างๆ หลังการขาย
 • วางแผนการสั่งของแบบต่อเนื่อง – เนื่องจากสินค้านำเข้า ต้องใช้เวลาในการสั่ง และจัดส่ง ดังนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการลูกค้าแบบต่อเนื่อง โดยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อการวางแผนการสั่งสินค้ารองรับเพื่อให้เพียงพอกับศักยภาพการผลิตของลูกค้ารายนั้นๆ
 • ส่งของได้วัน ต่อ วัน - บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารเป็นเป้าหมายหลัก บริษัทฯ มีศักยภาพในการขนส่งและกระจายสินค้าให้ถึงลูกค้า โดยทางบริษัทใช้รถจัดส่งสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิมาตราฐาน เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด