• language

วัตถุแต่งกลิ่น

วัตถุแต่งกลิ่น

เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นสำหรับอาหารมีทั้งชนิด
ที่เป็นธรรมชาติเลียนแบบธรรมชาติ
และสังเคราะห์

 

โดยมีกลิ่นให้เลือกหลากหลายกลุ่ม ได้แก่

 • กลิ่นเนื้อสัตว์ต่างๆ

  เช่น กลิ่นเบคอน,
  กลิ่นเนื้อวัว, กลิ่นไก่,
  กลิ่นหมู เป็นต้น

 • กลิ่นสำหรับไส้กรอกต่างๆ

  เช่น กลิ่นไส้กรอกแฟรงเฟิร์ท,
  กลิ่นไส้กรอกเวียนนา, กลิ่นไส้กรอกโชริโซ่,
  กลิ่นไส้กรอกเมอร์เกส เป็นต้น

 • กลิ่นอาหารทะเลต่างๆ

  เช่น กลิ่นปู, กลิ่นกุ้งมังกร,
  กลิ่นหอยนางรม, กลิ่นแซลมอน,
  กลิ่นทูน่า เป็นต้น

 • กลิ่นพืชผักและสมุนไพรต่างๆ

  เช่น กลิ่นกระเทียม, กลิ่นหัวหอม,
  กลิ่นพริกไทย, กลิ่นมะเขือเทศ,
  กลิ่นมะนาว, กลิ่นเลมอน เป็นต้น.

 • กลิ่นขนมหวานและผลไม้ต่างๆ

  เช่น กลิ่นคาราเมล, กลิ่นกาแฟ,
  กลิ่นวานิลลา, กลิ่นช็อคโกแลต,
  กลิ่นกล้วย, กลิ่นสตรอเบอรี่, กลิ่นแอปเปิ้ล

 • กลิ่นอื่นๆ

  เช่น กลิ่นชีส, กลิ่นบาร์บีคิว,
  กลิ่นกระทะ, กลิ่นไวน์ขาว เป็นต้น